Training professionals

Medewerkers van instanties op het terrein van baby- en kindverzorging (bijvoorbeeld kraamverzorgers of pedagogisch medewerkers in de kinderopvang), kunnen in de dagelijkse praktijk baat hebben bij het dragen van kinderen. Daarnaast kan men geconfronteerd worden met vragen over babydragen, op die momenten is het fijn de bagage te hebben om te kunnen antwoorden.

Instanties kunnen Bereka uitnodigen voor een informatiebijeenkomst waarin de filosofie achter het babydragen wordt uitgelegd. Theoretische informatie wordt daarbij aangevuld met een praktijkdemonstratie.


Er zijn geen producten in deze categorie.